Home Ads

2:02 PM

Terbalas Sudahkah Jasa Ibu?

Terdapat kisah pada zaman nabi apabila ada seorang lelaki yang datang berjumpa dengan baginda kemudian menyampaikan hasratnya me...
Powered by Blogger.